วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

OMORI Shabu

Food Styling
Food Photography
Menu and Layout Designs

SERVICES ALL-IN-ONE

Contact: 089-1092282
IG: shoot4foods
Line: saranya_tวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Momoko Box Set Design

MOMOKO BOX SET design

เครดิตรูปจากเพจ MOMOKO CREAM

เครดิตรูปจากเพจ MOMOKO CREAM

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SAFA x GASO (Bar & Bistro) Part 2

Thank you GASO (Bar & Bistro)
for this project with SAFA
  PART 2:
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

SAFA x GASO (Bar & Bistro)

Thank you GASO (Bar & Bistro)
for this project with SAFA

 These photos are only PART 1:
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

Pocket Book Illustration

From THINK BEYOND
Thank you na ka :)วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556