วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

Hui

ห่างหาย มรสุมชีวิต ต่างๆนานาเข้ามา
ลงซักรูป วาดเล่นๆ รอให้ชีวิตกลับเข้าที่ก่อน = ="