วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Cry Me

Let me release it as a picture.

I cried almost everyday but couldn't tell anyone.
I'm so confused, don't know what should do, and
don't know that what I am doing is already ok or not.

Why the person I love can misunderstand me like that.

Why people I care are so far away.
I feel so lonely...


วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Lazy Me


วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

1,000 points = 100 Baht

1,000 points = 100 Baht
shopping / eat / movie / etc.วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Hahahaha

พี่บัวขาว เวอร์ชั่นคิขุ 5555555
(แบบจากพี่ตู่ :))


วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

little boy lives in my sneakers' cabinet

I fell asleep and dream, there was a little boy lives in my sneakers' cabinet.
Σ(゚д゚lll) weird...


วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Xtherphine


Thank you Felex , Bee , and Xthephine
to let me practice :)

Towa Tei

Thank you Ah Bee, who introduced music by this guy,
Towa Tei

Can cool down my recently mood indeed!


Towa Tei - Time After Time


Towa Tei — Emotional Driver


วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554