วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Bangkok FA

อยากวาดแบบนี้เป็นมานานแล้ว
วาดเป็นซักทีเรา...


Thank You Bangkok FA "Open House"