วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SAFA x GASO (Bar & Bistro) Part 2

Thank you GASO (Bar & Bistro)
for this project with SAFA
  PART 2: