วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Lizbeth Salander

She's one of my Fav. Character


Lizbeth Salander <3


วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

MERRY X MAS & HAPPY NEW YEAR 2013!

MERRY X MAS & HAPPY NEW YEAR 2013!
WISH U HAVE A BLISSFULLY YEAR!

THANK YOU FOR ALL SUPPORTS!
WITH ♥