วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

HELLO WORLD! IT'S BUNNY TIME!

ขอบคุณ
น้องเจ น้องแอม น้องแนน
แฮม พี ฉิน
ในที่สุด!!!!!!
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553Name Card for Push Back, vintage Shop
*Meaow~~*