วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

หมา หมา

ลายนี้วาดมาได้สักพักแล้ว

เอามาลงใน Illus ได้เป็นลายเสื้อให้กับ HKF
เสียดสี เหน็บแนม ล้อเลียนสังคมปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank You for You Comment ka ^^